zš
 1. Kontakty

  Základní škola Komenského Horažďovice

  telefon Škola : 376 512 700
  Jídelna : 376 513 520
  Družina: 376 511 941
  ZŠ Komenského 211, 341 01 Horažďovice
  email : zskomenskeho@horazdovice.cz
 2. Informace

  Pranostika pro dnešní den
  V květnu-li hrom se ozývá, v červnu zřídka mrholívá.
  systém I.
  systém II.
  EU peníze
  kalendář
  info1 info 2 info3 info4
 3. Zvonění

  Výukové hodiny

  0. 07:05 - 07:50 5. 11:50 - 12:35
  1. 08:00 - 08:45 6. 12:45 - 13:30
  2. 08:55 - 09:40 7. 13:35 - 14:20
  3. 10:00 - 10:45 8. 14:25 - 15:10
  4. 10:55 - 11:40 9. 15:15 - 16:00
 4. Počasí

  http://www.slunecno.cz/pocasi-na-web/

 5. Dokumenty

  Dokumenty ke stažení

  Žádost o uvolnění z vyučování word word
  Žádost o uvolnění z družiny word word
  Odhlášení ze školní družiny word word
  Další dokumenty ke stažení

upoutavka
plzeňský

1. KROUŽEK ,, HURÁ DO ŠKOLY“ Kroužek proběhne každé úterý od 26.4. do 31.5.2016 v ZŠ Komenského 211 , Horažďovice vždy od 13:00 – 13:45 hodin pouze pro děti zapsané v ZŠ Komenského 211 , Horažďovice, a to v termínech: 26.4., 3.5., 10.5., 17.5., 24.5., 31.5.2016. Děti z MŠ budou přivedeny a po ukončení kroužku zase odvedeny pedagogickým dohledem zpět do MŠ. Výše provozního poplatku je stanovena na 350,- Kč. Forma úhrady bude upřesněna na první lekci. Poslední schůzka se uskuteční společně s rodiči v úterý 31.5.2016 od 15:00-16:00 hodin. Rodiče dovedou děti osobně. Poté bude následovat informační schůzka pro rodiče budoucích prvňáčků. Pro děti bude zajištěn soutěžní program na školním hřišti. Přihlášky odevzdejte v ředitelně základní školy nebo v mateřských školách do 15.4.2016 . Těší se na Vás učitelky 1. stupně ZŠ Komenského, Horažďovice.

2. Školní jídelna při ZŠ Komenského, Horažďovice (stará škola) nabízí možnost přivýdělku pro ženy evidované na úřadu práce, na mateřské nebo v důchodu. Jedná se o pomocné práce v kuchyni za nemocné pracovnice na různě dlouhou dobu. Podmínkou je zdravotní průkaz. Bližší informace na tel. 376 513 520 u p. Horákové nebo přímo ve školní jídelně.

- Sdělení MŠMT pro rodiče k výskytu vší Odkaz zde.

3.NABÍDKA STRAVOVÁNÍ ŠKOLNÍ JÍDELNA PŘI ZŠ HORAŽĎOVICE, KOMENSKÉHO 211(STARÁ ŠKOLA) NABÍZÍ MOŽNOST STRAVOVÁNÍ PRO DŮCHODCE A OSTATNÍ CIZÍ STRÁVNÍKY. CENA OBĚDA: 50 KČ INFORMACE U VEDOUCÍ ŠKOLNÍ JÍDELNY OSOBNĚ ČI NA TELEFONNÍM ČÍSLE 376513520.

4. V záložce rodiče bylo zveřejněno Přijímací řízení na SŠ v roce 2015/2016. Odkaz zde.

5. Sbíráme tonery a cartridge. Odkaz zde.

6. Mediace. Odkaz zde.

Volyně

  Vážení návštěvníci našich stránek,

    Škola, o které si budete číst, má dlouhou tradici. Byla založena již v roce 1895 a nachází se v ulici Komenského 211 v Horažďovicích. Je určena všem dětem, které dosáhly v daném roce šesti let a s taškou na zádech přijdou do naší školy, abychom jim my, učitelé předali co nejvíce vědomostí, návyků i dovedností.
Naše škola je úplnou základní školou, tzn. že se vyučuje na I. stupni i na II. stupni.
   Výuka ve škole  probíhá podle programu „Tvůrčí škola děti baví“  kdy žáci prostřednictvím vyučování získávají potřebné kompetence - pracovní, sociální, komunikační, učí se učit, řešit problémy - zkrátka vše pro svůj budoucí život.
   Výchovně vzdělávací činnost je doplněna zejména rozvojem jazykové a počítačové gramotnosti, dále pak estetických a praktických dovedností.
   Naší snahou je, aby chodily děti do školy rády, cítily se ve škole dobře a bezpečně.
   Chceme z každého žáka vychovat kulturního a zvídavého člověka, který svobodně myslí, poctivě pracuje a váží si sebe i okolního světa. Zároveň chceme, aby si každý náš žák dokázal najít své místo ve společnosti.

Mgr. Marcela Šmrhová, ředitelka školy