zš
 1. Kontakty

  Základní škola Komenského Horažďovice

  telefon Škola : 376 512 700
  Jídelna : 376 513 520
  Družina: 376 511 941
  ZŠ Komenského 211, 341 01 Horažďovice
  email : zskomenskeho@horazdovice.cz
 2. Informace

  Pranostika pro dnešní den
  Když v červnu severní větry vějí, tu se bouřky opozdějí.
  systém I.
  systém II.
  EU peníze
  kalendář
  info1 info 2 info3 info4
 3. Zvonění

  Výukové hodiny

  0. 07:05 - 07:50 5. 11:50 - 12:35
  1. 08:00 - 08:45 6. 12:45 - 13:30
  2. 08:55 - 09:40 7. 13:35 - 14:20
  3. 10:00 - 10:45 8. 14:25 - 15:10
  4. 10:55 - 11:40 9. 15:15 - 16:00
 4. Počasí

  http://www.slunecno.cz/pocasi-na-web/

 5. Dokumenty

  Dokumenty ke stažení

  Žádost o uvolnění z vyučování word word
  alt="word" width="25" height="24" border="0" />
  word
  Další dokumenty ke stažení

upoutavka
plzeňský

ZŠ Horažďovice, Komenského ul. 211, okres Klatovy, vyhlašuje výběrové řízení na pozici učitele 1. a 2. stupni. Preferujeme přírodovědné zaměření. Požadujeme kvalifikaci dle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících ve znění pozdějších předpisů. Pracovní poměr bude uzavřen na dobu určitou s nástupem od 28.8 2017, platové zařazení dle platných předpisů. Případní zájemci si mohou domluvit termín účasti na výběrovém řízení na telefonním čísle 376512700, 602505951, popř. na emailové adrese:zskomenskeho@horazdovice.cz .

ZŠ Horažďovice, Komenského ul. 211, okres Klatovy, vyhlašuje výběrové řízení na pozice asistentů pedagoga. Požadujeme kvalifikaci dle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících ve znění pozdějších předpisů. Pracovní poměr bude uzavřen na dobu určitou s nástupem v období 28. 8. 2017- 1.9.2017 dle doporučení PPP, platové zařazení dle platných předpisů. Případní zájemci si mohou domluvit termín účasti na výběrovém řízení na telefonním čísle 376512700, popř. na emailové adrese:zskomenskeho@horazdovice.cz .

ZŠ Horažďovice, Komenského ul. 211, okres Klatovy, vyhlašuje výběrové řízení na pozici vychovatel ve školní družině s částečným úvazkem. Požadujeme kvalifikaci dle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících ve znění pozdějších předpisů. Pracovní poměr bude uzavřen na dobu určitou s nástupem 28. 8. 2017. Více informací na zskomenskeho@horazdovice.cz

Dodatek přijetí do prvních tříd
V souladu s ustanovením § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, Základní škola Horažďovice, Komenského ul. 211, okres Klatovy, svým ředitelem oznamuje rozhodnutí, kterým se vyhovuje žádosti o přijetí k základnímu vzdělávání zveřejněním seznamu uchazečů pod přiděleným registračním číslem s výsledkem řízení u každého uchazeče: Registrační číslo uchazeče
Výsledek řízení
R04/2017/57 přijat (a) k základnímu vzdělávání ve šk.roce 2017/2018
R04/2017/58 přijat (a) k základnímu vzdělávání ve šk.roce 2017/2018

Anketa pro rodiče ( Místní akční skupina Pošumaví, z.s.) - vyplnění dotazníku provedete zde.

ZŠ Horažďovice, Komenského 211, oznamuje změnu ve výši platby za oběd. U všech kategorií je zvýšena cena potravin o 2 Kč z důvodu nárůstu cen potravin od 1.2.2017. Více informací u záložky Jídelní lístek – cena obědů.

ZŠ Horažďovice, Komenského 211, oznamuje přidání tel.čísla do družiny 371 431 740 (Modré+Bílé oddělení)

- jestliže se Vám nezobrazují aktuální informace na našem webu, zkuste jako první řešení stisknout všeobecně známou pomůcku tl.F5 pro aktivaci aktuálního vzhledu stránek. Děkujeme za pochopení..

- ZŠ Horažďovice, Komenského ul.211, okres Klatovy, vyhlašuje výběrové řízení na pozici asistent pedagoga. Požadujeme kvalifikaci dle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících ve znění pozdějších předpisů. Pracovní poměr bude uzavřen na dobu určitou s nástupem od 25. 8. 2016, platové zařazení dle platných předpisů. Případní zájemci si mohou domluvit termín účasti na výběrovém řízení na telefonním čísle 376512700, popř.na emailové adrese: zskomenskeho@horazdovice.cz .

1. Školní jídelna při ZŠ Komenského, Horažďovice (stará škola) nabízí možnost přivýdělku pro ženy evidované na úřadu práce, na mateřské nebo v důchodu. Jedná se o pomocné práce v kuchyni za nemocné pracovnice na různě dlouhou dobu. Podmínkou je zdravotní průkaz. Bližší informace na tel. 376 513 520 u p. Horákové nebo přímo ve školní jídelně.

2.NABÍDKA STRAVOVÁNÍ ŠKOLNÍ JÍDELNA PŘI ZŠ HORAŽĎOVICE, KOMENSKÉHO 211(STARÁ ŠKOLA) NABÍZÍ MOŽNOST STRAVOVÁNÍ PRO DŮCHODCE A OSTATNÍ CIZÍ STRÁVNÍKY. CENA OBĚDA: 52 KČ INFORMACE U VEDOUCÍ ŠKOLNÍ JÍDELNY OSOBNĚ ČI NA TELEFONNÍM ČÍSLE 376513520.

3. V záložce rodiče bylo zveřejněno Přijímací řízení na SŠ v roce 2016/2017. Odkaz zde.

4. Sbíráme tonery a cartridge. Odkaz zde.

- Sdělení MŠMT pro rodiče k výskytu vší Odkaz zde.

Volyně

  Vážení návštěvníci našich stránek,

    Škola, o které si budete číst, má dlouhou tradici. Byla založena již v roce 1895 a nachází se v ulici Komenského 211 v Horažďovicích. Je určena všem dětem, které dosáhly v daném roce šesti let a s taškou na zádech přijdou do naší školy, abychom jim my, učitelé předali co nejvíce vědomostí, návyků i dovedností.
Naše škola je úplnou základní školou, tzn. že se vyučuje na I. stupni i na II. stupni.
   Výuka ve škole  probíhá podle programu „Tvůrčí škola děti baví“  kdy žáci prostřednictvím vyučování získávají potřebné kompetence - pracovní, sociální, komunikační, učí se učit, řešit problémy - zkrátka vše pro svůj budoucí život.
   Výchovně vzdělávací činnost je doplněna zejména rozvojem jazykové a počítačové gramotnosti, dále pak estetických a praktických dovedností.
   Naší snahou je, aby chodily děti do školy rády, cítily se ve škole dobře a bezpečně.
   Chceme z každého žáka vychovat kulturního a zvídavého člověka, který svobodně myslí, poctivě pracuje a váží si sebe i okolního světa. Zároveň chceme, aby si každý náš žák dokázal najít své místo ve společnosti.

Mgr. Marcela Šmrhová, ředitelka školy