STRAVA
    Odkaz Testů / vět
1
Sebou nebo s sebou? 1 / 10
2
Psaní s,se / z,ze - n / nn - ě / je - s / z - předložky, předpony 10 x test
3
Doplňování mě / mně 3 x test
4
Doplňování ě / je 3 x test
5
Psaní bě / bje, vě / vje, pě, mě / mně 3 x test
6
Psaní ů / ú 5 x test
7
Tvrdé a měkké souhlásky - psaní i,í / y,ý 3 x test
8
Seřazení strašidýlek podle abecedy 1 x test
9
Tvrdé a měkké souhlásky - psaní i,í - y,ý 10 x test
10
Psaní b / p 1 x test
11
Psaní s / z v předponách a předložkách 10 x test
12
Podstatné jméno hromadné / pomnožné 1 x test
13
Druhy číslovek 1 x test
14
Psaní velkých písmen 1 x test