STRAVA
    Odkaz Testů / příkladů Popis, příklad
1
Počítání předmětů 18 x test Cvičení jsou v angličtině, potřebný výklad
2
Zápis čísel 11 x test Cvičení jsou v angličtině, potřebný výklad
3
Porovnávání čísel 30 x test Cvičení jsou v angličtině, potřebný výklad
4
Počítáme do 20 43 x test Cvičení jsou v angličtině, potřebný výklad
5
Zaokrouhlování na desítky a stovky 5 / 45 Zaokrouhli 87 na desítky, zaokrouhli 545 na stovky
6
Názvy základních početních operací 1 x test určení : menšenec, menšitel, násobenec
7
Porovnávání 1 / 6 Co je více - 500 nebo 540? Rozsah do 1500
8
Kombinovaný test pro 4. a 5. ročník 1 / 20 Lze použít jako test logického uvažování a znalostí
9
Slovní úlohy I. 10 x test Logické úlohy pro 3-4 .třídu
10
Slovní úlohy II. 1 / 6 Slovní úlohy pro 2. třídu
11
Slovní úlohy III. 1 / 10 Petr přečetl 9 knih. Eva přečetla 6 krát více knih. Kolik knih Eva přečetla?
12
Desetinná čísla I. 18 x test Interaktivní testy v anglickém jazyce
13
Desetinná čísla II. 8 / 112 Sčítání, odčítání, násobení i dělení desetinných čísel.
14
Zlomky I. 49 x test V anglickém jazyce, u některých cvičení je nutný výklad.
15
Zlomky II. 6 / 24 Urči 3/4 z 8, spočítej kolik je 36/20 - 15/20 atd.
16
Geometrie I. 37 x test Cvičení jsou v angličtině, potřebný výklad
17
Geometrie II. 1 / 20 Obvod obdélníka, čtverce, rozpoznávání jednoduchých obrazců
18
Jednotky hmotnosti 3 / 18 Převod jednotek hmotnosti
19
Jednotky délky 7 / 49 Převod jednotek délky
20
Římské číslice 3 / 18 Interaktivní cvičení , např. přiřaď k č. IV správnou číslici