zš
 1. Kontakty

  Základní škola Komenského Horažďovice

  telefon Škola : 376 512 700
  Jídelna : 376 513 520
  Družina: 376 511 941
  ZŠ Komenského 211, 341 01 Horažďovice
  email : zskomenskeho@horazdovice.cz
 2. Informace

  Pranostika pro dnešní den
  Červenec a srpen jsou nejteplejšími měsíci v roce.
  systém I.
  systém II.
  EU peníze
  kalendář
  info1 info 2 info3 info4
 3. Zvonění

  Výukové hodiny

  0. 07:05 - 07:50 5. 11:50 - 12:35
  1. 08:00 - 08:45 6. 12:45 - 13:30
  2. 08:55 - 09:40 7. 13:35 - 14:20
  3. 10:00 - 10:45 8. 14:25 - 15:10
  4. 10:55 - 11:40 9. 15:15 - 16:00
 4. Počasí

  http://www.slunecno.cz/pocasi-na-web/

 5. Dokumenty

  Dokumenty ke stažení

  Žádost o uvolnění z vyučování word word
  alt="word" width="25" height="24" border="0" />
  word
  Další dokumenty ke stažení


Volba povolání

Přijímání na SŠ s uvedením novely školského zákona platné od 1.9.2016

Ředitel SŠ rozhodne o konání přijímací zkoušky a oznámí toto do 30.10. pro obory s talentovou zkouškou, ostatní do 31.1. Ředitel SŠ vyhlašuje jednotlivá kola přijímacího řízení, počet kol není omezen, vždy nejméně jedno. Pro 1. kolo přijímacího řízení stanoví ředitel SŠ nejméně 2 termíny . Přihlášku podává zletilý uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče řediteli SŠ.

Pro 1. kolo přijímacího řízení do denní formy vzdělávání může uchazeč podat 2 přihlášky.

Pro 1. kolo přijímacího řízení na jeden obor vzdělání konané v rámci jedné školy, konají-li se přijímací zkoušky, nelze zkoušku vykonat ve více různých termínech.

ŽŠ vytiskne maximálně 2 přihlášky i s prospěchem pro 1. kolo přijímacího řízení(žák doručí název a adresu SŠ , kód a název oboru vzdělávání na SŠ, popř. termín přijímací zkoušky, koná-li se; uvede jméno zákonného zástupce, který bude podepisovat přihlášku). Zákonný zástupce může k přihlášce připojit: - rozhodnutí o změně pracovní schopnosti -doporučení PPP či lékařské potvrzeni, vyžaduje-li žák se SPU vhodné podmínky pro konání přijímacích zkoušek -na základě rozhodnutí ředitele SŠ posudek lékaře o zdravotní způsobilosti (na přihlášce) -doklad o umístění v krajských a vyšších vědomostních soutěží

ZŠ nevydává výstupní hodnocení žáka.

Přijetí žáka na SŠ potvrzuje zákonný zástupce odevzdáním zápisového lístku řediteli SŠ nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí o přijetí, neučiní-li tak, zanikají právní účinky rozhodnutí o přijetí. Zápisový lístek může uchazeč uplatnit jen jednou; to neplatí v případě, že uchazeč chce uplatnit zápisový lístek na škole, kde byl přijat na základě odvolání.

Zápisový lístek si vyzvednou zákonní zástupci na ZŠ v období od 15.11. do 30.11. u oborů s talentovou zkouškou; u ostatních oborů vydán zápisový lístek spolu s pololetním vysvědčením.